JORDI TEIXIDOR DE OTTO

Valencia 1941
Jordi Teixidor obra gráfica